Zomerpracticum (2006-2007)

Tijdens deze cursus zul je meer praktische ervaring op doen rond diverse teelten met als belangrijkste groeiaccent in de zomermaanden. Deze cursus is noodzakelijk om nauw betrokken te zijn bij de plant-ontwikkeling en de oogst. Dit geld zowel voor sieerteelten/boomkwekerij/glas en volle grondsgroenten als voor groot en klein fruit. Accenten zullen liggen op gewasverzorging, oogst en gewasbescherming.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292541
Code:
03292541
Vakcoördinator:
Paul Grauwen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands