Frans (2006-2007)

- Lezen, ontleden en gestructureerd samenvatten van technische teksten, handleidingen, schema's en grafieken; - Herhaling van de elementaire regels van grammatica en van de basiswoordenschat; - Simuleren van dagdagelijkse situaties en van beroepsspecifieke situaties; - Presenteren van technisch onderwerp.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in ELI kan zowel eenvoudig gesproken Frans als technische teksten, handleidingen, schema's en grafieken in het Frans verklaren, schematiseren, samenvatten. Zo leert hij informatie in het Frans te verwerken. - De bachelor in ELI kan zich elementair in het Frans uitdrukken en kan hierbij de elementaire regels van grammatica toepassen. Zo leert hij basis communiceren zowel met Franstalige specialisten als met leken. - De bachelor in ELI kan taalsoftware gebruiken. Zo leert hij zelfstandig te werken en krijgt hij een ingesteldheid van levenslang leren. - De bachelor in ELI kan een technisch onderwerp presenteren in elementair Frans en kan zijn mening geven over de presentatie van een medestudent. Zo leert hij kritsich te reflecteren over de gebruikte bronnen bij de presentatie, over zijn eigen presentatie en over de presentatie van de medestudenten. Hij leert ook op een creatieve manier informatie te verwerven en te verwerken voor de presentatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • presentatie
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210299
Code:
05210299
Vakcoördinator:
Natalie Smets
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans