Goederen- en transportverzekering (2006-2007)

-Historisch overzicht van de transportverzekering -Definitie van transportverzekering -Het wettelijk kader van het transportverzekeringsrecht -De transportverzekeringsmarkt -De karakteristieken van de transportverzekering -Goederenpolissen -Cascopolissen -Aansprakelijkheidsverzekeringen -Averij grosse regeling

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- Inzicht verwerven in de transportverzekeringsmaterie - Polisteksten kunnen lezen en interpreteren en aangeven welke polis de meest aangewezen is voor het verzekeren van een conreet transport

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

cursus verzekeringen 1 ste jaar bedrijfsmanagement

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Bellens Hilde,2006,Goederen- en transportverzekering. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,102 p. Verschillende verzekeringspolissen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241460
Code:
02241460
Vakcoördinator:
Hilde Bellens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands