bio-organische chemie pract (2006-2007)

Laboratoriumzittingen: - zuiverings- en identificatietechnieken - destillatie - synthese en analyse van aspirine - synthese van isopentylacetaat - isolatie van cafeïne uit thee; dunne-laag-chromatografie - analyse van nicotine uit een sigaret - identificatie van polymeren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Toepassen van de belangrijkste technieken die gebruikt worden bij de synthese en zuivering van organische verbindingen. Leren omgaan met de gevaren van organische stoffen en het toepassen van de gepaste veiligheidsvoorzieningen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basistechnieken in een chemisch labo

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Laboratoriumhandleiding chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03201762
Code:
03201762
Vakcoördinator:
Ludo Valckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands