Zaakschadeverzekering (2006-2007)

- cursus verzekeringen eerste jaar: verzekeringen: een begripsomschrijving, de wet op de landverzekeringsovereenkomst, overzicht van de soorten verzekeringen - cursus zaakschadeverzekering: brandverzekering - eigen schade motorrijtuigen - kredietverzekering - machinebreukverzekering - verzekering elektrische en elektronische installaties - montageproevenverzekering - verzekering alle bouwplaatsrisico's - bedrijfsschadeverzekering - landbouwverzekering - diefstalverzekering - ziekteverzekering - vakantieverzekering

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- Theoretisch en praktisch inzicht verwerven in verschillende soorten zaakschadeverzekeringen zowel op vlak van reglementering als op vlak van technische aspecten. - Concrete probleemsituaties kunnen analyseren. - Voor concrete situaties kunnen aangeven welke dekking er door de verzekeringspolissen geboden wordt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

cursus verzekeringen 1 ste jaar bedrijfsmanagement

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Bellens Hilde,2006,Zaakschadeverzekeringen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel 160 p. Polissen van diverse verzekeringsmaatschappijen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241040
Code:
02241040
Vakcoördinator:
Hilde Bellens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands