Bank- en verzekeringswezen (2006-2007)

Bank - de belangrijkste financiële instrumenten voor ondernemingen en particulieren: zichtrekening en betalingstechnieken, sparen, kredieten- beleggingsinstrumenten: aandelen,obligaties, kasbons, staatsbons, verzekeringsbons, instellingen voor collectieve beleggingen Verzekeringen - verzekeringen een begripsomschrijving - de wet op de landverzekeringsovereenkomst - overzicht soorten verzekeringen - brandverzekering - autoverzekering - B.A.privé-leven - levensverzekeringen - andere persoonsverzekeringen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Kennis en inzicht verwerven in de verschillende mogelijkheden van betalen, lenen en beleggen via financiële instellingen. - Aan de hand van documenten de verschillende betaaltechnieken van elkaar kunnen onderscheiden. - Op basis van actuele gegevens de mogelijke beleggingsvormen kunnen beoordelen. - Kredieten onderling met elkaar kunnen vergelijken op basis van hun kenmerken. - Kennis en inzicht verwerven in de voornaamste verzekeringscontracten. - De studenten helpen de verzekeringsaangelegenheden met meer kennis te benaderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om toegelaten te worden in het eerste jaar moeten de kandidaten in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Harald De Muynck, 2006, Bank- en beurswezen in België. Academia Press, Gent, 302p. Bellens Hilde, 2007, Bank- en verzekeringswezen, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 100p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • individuele taak
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
02242130
Code:
02242130
Vakcoördinator:
Ria Beliën
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands