visuele programmeeromgeving pract. (2006-2007)

De aandacht gaat naar het werken met arrays, sequentiële bestanden, debuggen en afhandelen van fouten. Daarnaast worden de grafische besturingselementen en methoden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Maar ook aan het definiëren van klassen wordt aandacht gegeven. Ook VBA in Excel eist een gedeelte van de practicumzittingen op, want ook daar worden de besturingselementen en procedures bekeken.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
Toelichting:
Studenten kunnen (voorspelbare) fouten opvangen en afhandelen in hun programma. Studenten kunnen gebruik maken van grafische besturingselementen en methoden. Studenten kunnen in- en uitvoer van en naar sequentiële bestanden programmeren. Studenten kunnen besturingselementen in Excel hanteren in combinatie met de Excelwerkbladen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
Toelichting:
Studenten kunnen op basis van een omschrijving van een gewenste output een algoritme samenstellen dat deze output genereert.

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis Visual Basic. Basiskennis Excel.

A. Type

  • materiaal op leeromgeving
  • Andere: Eigen demonstratieprogramma's en opgaveteksten.

B. Verplichte leermiddelen

Opgaveteksten en demonstratieprogramma's.

C. Aanbevolen leermiddelen

HALVORSON, MICHAEL (2006) Programmeercursus Visual Basic 2005. Academic Service.

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Per zitting (voor sommige opdrachten per 2 zittingen) is een opdracht voorzien. Vaak moet deze opdracht per 2 uitgewerkt worden. Dit stimuleert de studenten tot het overleggen en het correct verwoorden van hun ideeën.

A. Types

  • permanente evaluatie
  • open boek
  • praktische proef

B. Omschrijving

De evaluatie gebeurt voor 60 % gebaseerd op de afgeleverde opdrachten. De resterende 40 % is gebaseerd op het uitsleg van een test (of meerdere testen). De studenten maken tijdens de practicumzittingen hun opdrachten. Zij worden ondersteund op hun eigen verzoek of wanneer blijkt dat ze de uitwerking van een opdracht helemaal verkeerd aanpakken.
OA:
03201371
Code:
03201371
Vakcoördinator:
Rudi Roodhooft
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands