automatisering pract (2006-2007)

Inleiding - Toepassingsgebieden, voor- en nadelen perslucht. - Dimensioneren van pneumatische cilinders. - Keuze van het vermogenventiel i.f.v. de cilinder. - Berekening van het persluchtverbruik. - Energiebesparingsmogelijkheden bij persluchtautomatisatie. Snelheids- en krachtregeling van cilinders. - Smoren uitlaat - Snelontluchtingsventiel. Speciale uitvoeringen van persluchtcilinders. Ontwerp en opbouw van pneumatische schakelingen. - Ventielen, cilinders, terugslagkleppen enz. De kaskadeschakeling. De logische schakelingen Combinatorische volgordeschakelingen. Sequentiële schakelingen Woordverwerking bij PLC's - Instructies op integers - Instructies op floating point objects - Instructies op woordentabellen - Conversies - Constante woorden of data-woorden - Klokfuncties - Analoge in- en uitgangen - Bewerkingen op strings - Proces Control Functies bij PLC's - PID-functie - Tijdproportionele regeling Naderingschakelaars - Inductieve naderingsschakelaars - Capacitieve naderingsschakelaars - Fotocellen Busssystemen in de automatiseringswereld: - Acatuator Sensor Interface (ASI) - Interbus Netwerken met PLC's Supervisiesystemen bij automatiseringsinstallaties

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
- Pneumatische componenten dimensioneren en herkennen. - Een pneumatisch schema kunnen ontwerpen, opbouwen en analyseren. - Hydraulische componenten dimensioneren. - - Een hydraulisch schema kunnen analyseren. - Naderingsschakelaars kunnen herkennen, selecteren en aansluiten op een PLC. - Analoge in- en uitgangen kunnen configureren en integreren in PLC-besturingen. - Woordverwerking bij PLC'programma's kunnen toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Booleaanse algebra Karnaugh kaarten Basiskennis mechanica (krachten, drukken, snelheden ...) Basiskennis thermodynamica Basiskennis fysica

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verhaert Alfons, Cursus Labo Automatisering, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel PLC's Powerpointpresentaties van pneumatische componenten Modulair productiesysteem van FESTO Powerpointpresentaties van automatiseringsbussystemen. Didactische opstellingen voor pneumatische schakelingen ASI-didactische opstelling PLC-opstellingen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03201190
Code:
03201190
Vakcoördinator:
Fons Verhaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands