telecommunicatie pract (2006-2007)

- Amplitudemodulatie --- Hoe --- Vermogens - Single sideband --- Wat --- Hoe, met gebalanceerde modulator - Frequentie modulatie --- Wat, vergelijking FM-PM --- Ruis --- Stereo --- Hoe genereren - Radio ontvangers - Transmissielijnen --- Karakteristieke impedantie --- l/4 en l/2 lijnen --- Smith kaart --- Componenten - Uitzenden en voortplanten van golven --- Omgevingseffecten --- Propagatie van golven - Antenne’s --- Resonante en niet-resonante antenne’s --- Definities --- Soorten antenne’s - Golfgeleiders en resonatoren --- Werking golfgeleiders --- Soorten golfgeleiders --- Componenten (o.a. directionele koppelaar, T, ...) - Radar --- Werking gepulste radar --- Werking radar op basis van Doppler effect --- Soorten displays --- Werking secundaire radar --- SLS - DAB --- Codering --- Multiplexen --- OFDM Voor een meer gedetailleerde inhoud van de (eigen) cursusteksten kan men terecht op: http://home.planetinternet.be/~pcoleman/cursusinhouden/cursusinhouden.html

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
  • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan: - modulatietechnieken en frequentieinhoud ervan beschrijven voor AM, SSB, PM en FM - Smith kaarten gebruiken - een beschrijving geven van de voortplanting van golven - een beschrijving geven van antenne's en hun stralingspatroon - een beschrijving geven van golfgeleiders - een beschrijving geven van de werking van de radar - een beschrijving geven van DAB

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Analoge elektronica Voortplanting van golven Staande golven

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus powerpointpresentaties Verwijzingen naar interessante websites Literatuur (verplicht) zie ook: http://home.planetinternet.be/~pcoleman/cursusinhouden/handboeken.html Electronic Communications Systems, Kennedy en Davis, ISBN: 0-07-112672-4, Mc Graw-Hill - 1992

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03200630
Code:
03200630
Vakcoördinator:
Staf Vermeulen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands