Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (2006-2007)

Historische evolutie van het arbeidsrecht. Het individueel arbeidsrecht: in welke mate zijn de basisbeginselen van het klassieke contractenrecht van toepassing? Dwingend karakter. Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. Verschil met het contract van aanneming. Soorten arbeidsovereenkomst en de kwalificatie ervan. Rechten en plichten van de partijen. Op een aantal topics (o.a. schorsing van de arbeidsovereenkomst, opzegging, ontslag,) die later steeds voor iedereen van pas zullen komen, wordt uitgebreid ingegaan.Het collectief arbeidsrecht: situering van het collectief arbeidsrecht in het Belgisch economisch systeem, het collectief overleg en het overheidsbeleid. Kort overzicht van de bedrijfsorganisatie. Nadruk op het paritair comité, de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk;

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
Studenten begijpen de basisbeginselen van het arbeidsrecht. Ze kunnen de relevantie ervan formuleren m.b.t. de verschillende leerinhouden. Studenten kunnen de relevante wetteksten vlot gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Van Eeckhoutte, W., Van Opstal, M., Vanoverbeke, S., Beginselen van het sociaal recht, recentste editie, Uitgeverij Novum.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08271020
Code:
08271020
Vakcoördinator:
Johan Gielen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands