Psychiatrie praktijk (2006-2007)

De studenten moeten in de rol van een psychiatrische cliënt kruipen, en zo de verschillende sessies ervaren en evalueren. Deze ervaringsgerichte aanpak geldt voor zowel de taakgerichte als de projectieve en groepsactiviteiten. Via verslaggeving doen de studenten ook aan zelfreflectie met betrekking tot hun persoonlijk groeiproces.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
Toelichting:
1.De studenten kunnen in theorie handelingen opstellen voor een groepje psychiatrische cliënten 2.De studenten kunnen een persoonlijk verslag schrijven over hun eigen functioneren tijdens de lessen. Deze zelfreflectie leidt tot een grotere zelfkennis die noodzakelijk is om binnen het psychiatrisch werkveld kunnen werken . 3.De studenten kennen het verschil tussen een taakgerichte, een groeps- en een projectieve handeling als middel om tot doelgericht systematisch handelen te komen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen voorkennis vereist

A. Type

 • cursus
 • Andere: rollenspel

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

permanente evaluatie: een actieve houding, aanwezigheid en reflecties mbt het beroep praktische proef: aan de hand van een casus laat de student (schriftelijk) blijken dat hij/zij inzicht heeft in de ergotherapeutische middelen. Dit wordt kort mondeling toegelicht. De groepsbegeleiding krijgt een persoonlijke toets in de vorm van de reflectie op de individuele verslaggeving.
OA:
06022151
Code:
06022151
Vakcoördinator:
Veerle Van Loy
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands