Pathologie (2006-2007)

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
1. Kennis opdoen van de meest voorkomende afwijkingen in de huidige maatschappij, enerzijds gerelateerd met het onderzoek in klinisch-biologische laboratoria, anderzijds gerelateerd met het farmaceutische onderzoek en ontwikkeling. 2. Kennis opdoen van de terminologie m.b.t. deze afwijkingen: a. Algemene termen m.b.t. degeneratie, ontsteking en kanker (Algemene Pathologie) b. Specifieke termen per orgaanstelsel (Specifieke Pathologie) 3. Nadruk leggen op de oorzaken, mechanismen, gerelateerde laboratoriumonderzoeken en afwijkende macroscopische en microscopische morfologie (versus de normale morfologie).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Deun K., Pathologie, Deel 1: Kennsimaking met de algemene pathologie, niet gepubliceerde cursus Van Deun K., Pathologie, Deel 2: Kennsimaking met de specifieke pathologie, niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen is tweeledig: 1. De student ontvangt een vragenreeks waarin een aantal theoretische vragen over deel I (de algemene pathologie) aan bod komen. Dit wordt schriftelijk voorbereid en mondeling verder besproken. Bij het mondeling examen wordt gepeild naar de kennis in een bredere context. 2. Daarnaast ontvangt de student een lijst van een 20-tal omschrijvingen uit deel II (specifieke pathologie) waarvoor de juiste term moet gegeven worden. Bij het mondeling gedeelte heeft de student nog de kans om te verbeteren bij twijfel omtrent de juiste term. Voor dit gedeelte kan de student zich oefenen via quiz-vragen op Toledo. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden.
OA:
06021370
Code:
06021370
Vakcoördinator:
Koen Van Deun
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands