zoötechnie (int. veehouderij) pract (2006-2007)

Algemene zoötechnie - De Biologisch ecologische benadering van de zoötechniek --- Inleiding --- De gedomesticeerde zoogdieren --- Milieufactoren ------ Sociaal economische factoren ------ Klimaatsfactoren ------ De voeding ------ Verzorging --- Reactie van het dier ------ Homeostase ------ Resistentie ------ Adaptatie --- Soorten van milieus ------ Natuurlijk milieu ------ Kunstmatig milieu --- Milieu invloeden ------ Runderen ------ Varkens ------ Pluimvee ------ Schapen ------ Paarden ------ Nutsdieren - De dierlijke productie --- Het belang van de dierlijke productie --- Aantal huisdieren --- De hoeveelheid dierlijke productie --- De productie per aanwezig huisdier --- De efficiëntie van de dierlijke productie - Dierenwelzijn in de veehouderij --- Evaluatie van welzijn --- Dierenwelzijn en huisvesting --- Dierenwelzijn in het spanningsveld tussen fysiologie en technologie --- Strategie van de distributie inzake dierenwelzijn --- Ethische aspecten van dierenwelzijn in de veehouderij Zoötechnie - Inleiding --- De economische betekenis en de omvang van de rundveehouderij - Organisatie en structuren in de rundveesector --- Ministerie van landbouw, Administratie Land- en Tuinbouw --- Vereniging voor de melkkwaliteit en Vlaamse Rundveeteelt Vereniging --- Diergezondheid Vlaanderen en BCZ --- Bedrijfskolom melk - vlees - Bedrijfseconomische kenmerken --- Rendabiliteit --- Bedrijfseconomische kenmerken - Rundveeverbetering --- Selectie en uitbating --- Fokwaardeschatting --- Selectieoogmerken en selectiemiddelen - Rundvleesproductie - Voeding en voedermiddelen - De biogische veehouderij - Gezondheidszorg --- Organisatie diergezondheidszorg --- Gezondheid bij vleesvee --- Gezondheid bij melkvee - Vruchtbaarheid --- Fysiologie van het geslachtapparaat --- Hormonale regeling --- Vruchtbaarheidsafwijkingen --- Bronst en inseminatietechniek - Melkwinning --- Melkwinningsapparaat en melktechniek --- Koelen en bewaren, reinigen installatie --- Melkkwaliteit en uitbetaling van melk - Automatisering --- Sensoren en procescomputers --- Personal computers en external computers - De kostprijs van melk - Duurzaamheidprincipes - Biologische rundveehouderij Ingenieurstechnieken melk - Fysiologie van de lactatie --- Het onderzoek aan de melkklier --- Anatomie van de melkklier --- Mammogenese --- Lactogenese --- De lactatiecurve - Samenstelling en structuur van melk --- Lactose --- Zouten --- Lipiden --- Eiwit --- Overige bestanddelen - Fysiologie van de lactatie --- De synthese van melk --- Aanwezigheid van contaminatie in melk - Microbiologie van de melk --- De nadelige invloed van micro-organismen in de melk --- Bederfveroorzakende micro-organismen --- Pathogene micro-organismen --- Bronnen van besmetting --- De groei van micro-organismen in de melk --- Bacteriegroeiremmende stoffen van nature in melk aanwezig --- Het produceren van een bacteriologische goede kwaliteit - Uiergezondheid en mastitis --- Definitie en indeling mastitiden --- Ontstaan van mastitis --- Weerstandsmechanismen van de uier --- De diagnose van mastitis --- De bestrijding van mastitis - De melkmachine --- De vacuümpomp --- De vacuümleiding --- De vacuümregelaar --- De melkklauw en tepelhouder --- Het drukwissel systeem --- De melkleiding --- Hulpmiddelen bij het melken ------ Melkstop apparaat ------ Melkstroomindicator ------ Melkmeter ------ Automatische afname apparaat --- Routine bij het melken --- Reiniging en disinfectie van de installatie

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene zoötechnie Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van voedermiddelen Begrippen van fytotechnie, plantkunde en plantengroei Zoötechnie Basiskennis biologie Basiskennis chemie Ruime kennis van algemene dierkunde Begrippen van anatomie en fysiologie Ingenieurstechnieken melk Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van microbiologie Begrippen van pompen en verplaatsen van lucht en vloeistoffen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Algemene zoötechnie Eigen cursus Handboeken en tijdschriften over dieren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over zoötechnie Zoötechnie Eigen cursus Vaktijdschriften over veeteelt Handboeken en brochures Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Tentoonstellingen, studiedagen en demonstraties bijwonen Internet Ingenieurstechnieken melk Eigen cursus Handboeken en brochures over technieken bij het melken en voeren Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over melkwinning

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
03202380
Code:
03202380
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands