PLC 2 (2006-2007)

 • Analoge signaalverwerking
 • Woordverwerking
 • Omvormen van getalformaten
 • Databouwstenen (DB's)
 • Geparametreerde functies
 • Organisatiebouwstenen
 • Systeeminstellingen
 • Projectaanpak

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
Toelichting:
 • De bachelor elektromechanica kan combinatorische en sequentiële problemen herkennen, schematiseren, en een werkend programma opstellen.
 • De bachelor elektromechanica kan fouten in een programma opzoeken en verhelpen.
 • De bachelor elektromechanica kan analoge signalen inlezen, opslaan en verwerken in de PLC.
 • De bachelor elektromechanica kan de programmeersotfware vaardig gebruiken.
 • De bachelor elektromechanica kan op een gestructureerde wijze een PLC-programma schrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:
 • Basiscursus PLC
Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:
 • PLC basis
Studenten bezitten de volgende competenties:
 • Programmeertechnieken van de PLC
 • Combinatorische en sequentiële programma's schrijven

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

cursus PLC
 • deel 1: basis
 • deel 2: oefeningen
 • deel 3: grafcet
 • case studies

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05211042
Code:
05211042
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands