Sensomotorische ontwikkeling: wat ik kan (A) (2006-2007)

Naast de psychosociale en de cognitieve module willen we tijdens het eerste jaar van je opleiding met jou de algemene sensomotorische ontwikkeling van de kleuter verkennen. In deze module leggen we het accent op de sensomotorische ontwikkeling zonder daarbij de totale persoonlijkheid van het kind uit het oog te verliezen. De sensomotoriek ligt trouwens aan de basis van de verdere cognitieve,de psychosociale, de motorische, sensorische ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling van de kleuter. Je ervaart op eigen niveau wat de verschillende domeinen betekenen. Je krijgt achtergrondinformatie en inzicht in de ontwikkeling van de kleuter in vijf verschillende domeinen, nl. de sensomotoriek, de sensoriek, de motoriek, de ritmiek, de spraak en taal.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
In hoorcolleges krijg je inzicht in de ontwikkeling van de kleuter op het sensomotorische vlak. Naast de hoor- en werkcolleges krijg je zelfstandige taken om de achtergrond en het inzicht in de sensomotorische ontwikkeling van de kleuter te verwerven. Hiervoor moet je
 • kunnen samen werken met andere studenten.
 • informatiebronnen kunnen opzoeken en raadplegen
 • kunnen presenteren aan de andere studenten

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
Toelichting:
Tijdens de taken moet je met de andere studenten in team kunnen werken.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ben je in staat om
  • te weten in hoever kleuters van een bepaalde leeftijd zintuiglijk, motorisch en in hun taal- en spraak ontwikkeld zijn.
  • het sensomotorisch, spraak en taalaanbod aanbod te kennen , landschappen te creëren en sensomotorische impulsen te geven.
  • materialen van sensomotorische ervaringssituaties te kennen
 1. Als opvoeder ben je in staat om
 • veilige en aantrekkelijke speelse sensomotorische en taalervaringssituaties aan te bieden waarin kinderen hun mogelijkheden zelf leren ontdekken en er plezier aan beleven.
 • kinderen te stimuleren in het ontdekken van.... in een eigen en aangepast tempo.
 • het zelfbeeld en het individueel welbevinden van kinderen te bevorderen via gepaste impulsen.
 1. Als inhoudelijk expert kan je
 • inzicht verwerven in de basiskennis van de sensomotoriek,de sensomotorische en de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind.
 • de verworven kennis en vaardigheden zinvol toepassen in activiteiten om de ontwikkeling van de sensomotoriek en taalontwikkeling te stimuleren.
 1. Als organisator kan je
 • stimulerende en veilige ervaringssituaties opbouwen met aangepast materiaal en aangepaste impulsen.
 • sensomotorische en taalervaringssituaties plannen in dag- en weekschema's.
5. Als onderzoeker kan je
 • gegeven activiteiten kritisch bevragen wat betreft inhoud, leereffect. De reflectie noteren en verbeteringsacties aangeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voor de module heb je geen specifieke voorkennis voor nodig. Wel wordt er van jou verwacht dat je de kleuters reeds goed geobserveerd hebt tijdens je stage. We verwachten van jou

 • dat je open staat om terug bewust te worden van je eigen sensomotoriek.
 • dat je gemotiveerd bent om op een professionele manier de kleuters sensomotorisch te ontwikkelen
 • dat je op een actieve en creatieve manier kunt samenwerken met je medestudenten van je leergroep

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

* Moduleboek: studiehandleiding en reader * E. Bertrands en V.Florquin, Speelkriebels voor kleuters. Acco, Leuven

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Permanente evaluatie: 20 % o TAAK: sensoriek 10% Lector: De Bie Lutgart o TAAK: motorische ontwikkeling 10% Lector: Lodeweyckx Eddy Schriftelijke examen: 50% o Sensomotorische ontwikkeling Lector: Buts Leen o Motorische ontwikkeling Lector: Lodeweyckx Eddy o Sensoriek Lector: De Bie Lutgart Mondeling examen: 30% o Taalontwikkeling Lector : Liekens Tine Tijdens de monitoraten kunnen de studenten in contact treden met de docent en vragen stellen over de leerstof en zelfstandige taken.
OA:
11260030
Code:
11260030
Vakcoördinator:
Eddy Lodeweyckx
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands