Spaans (facultatief - 5 studiepunten) (2006-2007)

- Het alfabet + de klemtoonregels - De onvoltooid tegenwoordige tijd - De lidwoorden - De voornaamwoorden - De telwoorden - De meervoudsvorming - De bijwoorden + de voorzetsels - De onregelmatige werkwoorden - De voltooid tegenwoordige tijd - De trappen van vergelijking - De gebiedende wijs (beleefdheidsvorm) - Ser/estar - De conjunctief (presente de subjuntivo) - Estar + gerundio

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Via een concentrisch opgebouwde methode moet de student na dit ene jaar een globaal overzicht van de basisgrammatica hebben. - De student dient tevens een voldoende grote woordenschat tot zijn/haar beschikking te hebben om zich in eenvoudige situaties te behelpen. - Tevens dient de student een eenvoudige zakenbrief zelf te kunnen schrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist. De student moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden om geslaagd te zijn in het vorige studiejaar van het gerelateerde studieprogramma.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

GOERISSEN, M. e.a. 1998, CAMINOS 1, Spaans voor beginners, Amsterdam/Antwerpen, Intertaal, ISBN 90 5451 065X, Tekstboek, 3de druk. GOERISSEN, M. e.a. 1998, CAMINOS 1, Spaans voor beginners, Amsterdam/Antwerpen, Intertaal, ISBN 90 5451 0668, Werkboek 3de druk..

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
02240920
Code:
02240920
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Spaans