Engels (2006-2007)

 • English spelling, interpretation of numbers, units, abbreviations
 • Scientific & technical texts (engineering materials, mechanisms, safety, environmental matters, etc.)
 • Logistic texts & vocabulary (packaging & warehouse equipment, manufacturing and production, product development, quality control, production methods, production line and robotics, pallets, RFID, etc.)
 • Business correspondence: layout of business letters in English, inquiry, quotation, order, letter of complaint
 • Writing e-mails, reports
 • Telephoning
 • Trade and marketing
 • Finance and economy

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Bij de inkoop communiceren in de bijhorende taal en rekening houden met de taal van de leverancier.
 • C07 Kan bij het distributieproces communiceren in de bijhorende taal.
Toelichting:
 • Studenten kunnen aan de hand van de aangeboden vaktechnische Engelstalige woordenschat zelf instructies en handleidingen produceren (mondeling en schriftelijk).
 • Studenten kunnen vaktechnische teksten in het Engels raadplegen, begrijpen, interpreteren, samenvatten, presenteren.
 • Studenten kunnen mondeling en schriftelijk informatie vragen in het Engels.
 • Studenten kunnen vlot schriftelijk en mondeling communiceren in een Engelstalige bedrijfscontext.
 • Studenten kunnen een technisch, logistiek onderwerp presenteren in het Engels.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: diploma secundair onderwijs
 • Studenten bezitten de volgende competenties: geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

 • Dillien, L. (2006). Engels Deel 1. Niet-gepubliceerde cursus voor het eerste jaar van de opleiding Logistiek, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Technische Wetenschappen Geel.
 • Hermans E., Meijer G., Frambach P. (1998). Commercial Correspondence and Communication. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans.
 • Hermans E., Meijer G., Frambach P. (1998). Commercial Correspondence and Communication: Workbook. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210546
Code:
05210546
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Engels