Frans: Seminarie vertalen (2006-2007)

- Leren vertalen en consecutief tolken van de vreemde taal (Frans/Engels/Duits) naar het Nederlands en omgekeerd. - Hulpmiddelen (woordenboeken, ICT-tools, Internet, taalcorrectiesoftware, e.a. ) efficiënt leren gebruiken. - Vertaalproblematiek leren verwoorden, oplossen en omzeilen - Leren organiseren, plannen en werken in teamverband. - Leren gegevens en databanken beheren. - Follow-up van klanten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen een zakelijke tekst vertalen en consecutief tolken van en naar de vreemde taal. - Studenten kunnen met de verschillende ICT-tools werken en met alle relevante heuristische middelen in het algemeen. - Studenten kunnen de contacten met klanten, collega’s en docenten verzorgen. - Studenten kunnen hun werk organiseren, verdelen, plannen. Extra competenties - Studenten kunnen blijk geven van inzet en motivatie binnen hun eigen bedrijf. - Studenten kunnen dankzij de nodige feedback zichzelf en anderen evalueren en hun eigen leerproces bijsturen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwijzen naar de eindcompetenties in het 2e jaar OM ZVT

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Vertaalproblematiek, 2005. Niet-gepubliceerde digitale cursus, KHKempen, Geel - gebruikshandleiding taalsoftware, Patrick Cornu, 2005 Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: portfolio

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • Andere: portfolio

B. Omschrijving

OA:
02241890
Code:
02241890
Vakcoördinator:
Patrick Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans