Beeldende vaardigheden (2006-2007)

De inhoud omvat de volgende onderwerpen : * ontremmende beeldopdrachten die spontaneïteit stimuleren, verbeeldingsoefeningen. * basistechnieken, materiaalstudie. * de aangeleerde technieken op begeleide manier verwerken en naar kleuters toe vertalen. * kijken naar hedendaagse kunst.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Doel ---- Vakgerichte competentie 'beschouwen' * Je leert kritisch, gericht en bewust kijken naar kunstvormen en cultuur. * Je leert het beeld beleven, bespreken, beoordelen en ervan genieten. Vakgerichte competentie 'creëren / creativiteit' * Je maakt kennis met allerlei materialen en technieken. * Je leert creatief en expressief omgaan met beeldende vorming. * Je leert genieten van het creëren van beelden. * Je leert de ontwikkeling van het beeldend vermogen bij kinderen kennen en ondersteunen. * Je leert expressiviteit en creativiteit stimuleren bij de kleuters.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

* Je bezit een basiskennis van tekenen, schilderen, kleuren mengen,… * Je hebt een creatieve ingesteldheid. * Je durft je expressie uiten in beeldend werken.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Leermiddelen ------------ * Cursus van de docent * Boekenlijst * Occasioneel : informatie langs actueel kunstaanbod en kunsttijdschriften.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260070
Code:
11260070
Vakcoördinator:
Ellen Decock
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands