digitaal ontwerp pract (2006-2007)

 • Beschrijving van het elektromagnetisch milieu
 • emissie via geleiding en straling
 • EMI eigenschappen van passieve componenten
  • geleiders
  • skin effect
  • inwendige en uitwendige impedantie
  • condensatoren en hun vervangingsschema
  • spoelen en hun vervangingsschema
  • weerstanden en hun vervangingsschema
  • transformatoren en hun vervangingsschema
 • Overspraak
  • overspraak door een gemeenschappelijke impedantie Zk
  • capacitieve overspraak
  • inductieve overspraak
  • overspraakcombinaties
  • reductie van overspraak via Zk
  • reductie van capacitieve overspraak
  • reductie van inductieve overspraak
 • Afscherming
  • demping van velden door metalen platen
  • demping door schermopeningen
  • kooi van Faraday
  • afscherming van elektronische circuits
  • kabeldoorvoer door een scherm
 • Netfilters en galvanische scheiders
  • netfilters met hun dempingskarakteristiek
  • de invloeden van de afmontage (kort)
  • keuze filterbasisvorm
  • opto-couplers en glasvezelverbindingen (alleen vermelding)
 • Niet-lineaire verschijnselen
  • niet-lineaire devicekarakteristieken (halfgeleiders)
  • verhoging immuniteit van halfgeleiderschakelingen
 • Digitale schakelingen
  • immuniteit van digitale schakelingen
  • statische en dynamische stoormarge
  • looptijden en reflectie
  • Bergeron diagram
  • voedingscircuit op PCB
 • Impulsvormige stoorsignalen
  • wat zijn ze
  • bronnen (ESD)
  • onderdrukking
  • componenten

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
Toelichting:
De student kan:
 • een beschrijving geven van EMC
 • compatibiliteit: het EMC milieu
 • componenteigenschappen
 • kooi van Faraday
 • netfilters
 • niet lineaire eigenschappen
 • digitale schakelingen (Bergeron, ruismarge, ESD)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Elektromagnetische compatibiliteit, Analyse en onderdrukking van stoorproblemen, J.J. Goedbloed (+ verwerking van dit boek in een cursustekst)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

voorbeeldexamen: zie: http://www.colleman.be
OA:
03200780
Code:
03200780
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands