ECTS fiches 2006-2007 K.H.Kempen

1eBa secundair onderwijs : Lichamelijke Opvoeding

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Communicatieve en agogische vaardigheden (gem.) 3 2
 (OA) Agogische vaardigheden   2
 (OA) ICT   2
(OO) Communicatieve en Agogische Vaardigheden (specifiek) 3 2
 (OA) Taalbeheersing   2
(OO) Creatieve en socio-culturele activiteiten 3 2
 (OA) Creatieve en socio-culturele activiteiten   2
(OO) Onderwijsbevoegdheid Bewegingsrecreatie - didactiek 3 2
 (OA) Didactiek bewegingsrecreatie   2
(OO) Onderwijsbevoegdheid Bewegingsrecreatie - modules 5 2
 (OA) Modules bewegingsrecreatie   2
(OO) Onderwijsbevoegdheid Bewegingsrecreatie - sport in socio-culturele context 3 1
 (OA) BR - Sport in socio-culturele context   1
(OO) Opvoedkundige wetenschappen (gem.) 5 1+2
 (OA) Algemene didactiek   1+2
(OO) Opvoedkundige Wetenschappen (spec.) 4 1+2
 (OA) Opvoedkundige Wetenschappen   1+2
(OO) Praktijk Individuele Sporten 4 1+2
 (OA) Atletiek & Fysische basiseigenschappen   1+2
 (OA) Bewegen op muziek   1+2
 (OA) Gymnastiek   1+2
 (OA) Zwemmen   1+2
(OO) Praktijk Interactieve Sporten 4 2
 (OA) Basketbal   2
 (OA) Bewegingsspelen   2
 (OA) Frisbee   2
 (OA) Volleybal   2
(OO) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 2
 (OA) Religie, zingeving en levensbeschouwing   2
(OO) Stage 6 2
 (OA) Stage   2
(OO) Theorie Lichamelijke Opvoeding 5 1+2
 (OA) Anatomie   1+2
 (OA) Cultuur van de sport   1+2
 (OA) Inspanningsfysiologie   1+2
(OO) Theorie Sporten 3 1+2
 (OA) Theorie Sporten   1+2
(OO) Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding 6 1+2
 (OA) Inhouden LS   1+2
 (OA) Vakdidactiek Lichamelijke Opvoeding   1+2
  (60)