ECTS fiches 2006-2007 K.H.Kempen

4j2C landb.biot.-landb.voed.industrie├źn - Brug

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Communicatie en marketing 3 1+2
 (OA) communicatie en marketing   1+2
 (OA) presentatietechnieken   1+2
 (OA) vergadertechnieken   1+2
(OO) Conserveringstechnologie 3 1
 (OA) conserveringstechnologie   1
(OO) Fysicochemie van de levensmiddelen 3 2
 (OA) fysicochemie v/d levensmidd   2
(OO) Levensmiddelenchemie 3 1
 (OA) Levensmiddelenchemie   1
(OO) Levensmiddelenmicrobiologie 3 1
 (OA) Levensmiddelenmicrobiologie   1
(OO) Levensmiddelentechnologie 6 2
 (OA) levensmiddelentechnologie   2
(OO) Projectwerk voedingsindustrie 3 1+2
 (OA) selectie uit projecten   1+2
(OO) Stage en eindwerk 15 1+2
 (OA) stage en eindwerk   1+2
(OO) Biotechnologie (progr 3de jaar) 3 2
 (OA) biotechnologie   2
(OO) Toegepaste informatica (progr 3de jaar) 3 1
 (OA) databases pract   1
(OO) Procesautomatisering (progr 3de jaar) 4 2
 (OA) procesautomatisering   2
 (OA) procesautomatisering pract   2
(OO) Stromingsleer 3 1
 (OA) stromingsleer   1
 (OA) stromingsleer oef   1
 (OA) stromingsleer pract   1
(OO) Voedselveiligheid(V) 4 2
 (OA) voedselveiligheid   2
 (OA) warenwetgeving   2
(OO) keuzevak Akkerbouw (capita selecta) 3 2
 (OA) akkerbouw (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Fabricagecontrole 3 2
 (OA) fabricagecontrole   2
(OO) keuzevak Groenteteelt II 3 2
 (OA) groenteteelt II   2
(OO) keuzevak Intensieve veeteelt (capita selecta) 3 2
 (OA) intensieve veeteelt (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Openbaar Groen 3 2
 (OA) openbaar Groen   2
(OO) keuzevak Veehouderij (capita selecta) 3 2
 (OA) veehouderij (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Verpakkingstechnologie 3 2
 (OA) verpakkingstechnologie   2
(OO) keuzevak Financieel bedrijfsbeleid 3 2
 (OA) financieel bedrijfsbeleid   2
(OO) keuzevak Voedselveiligheid 3 2
 (OA) voedselveiligheid   2
(OO) keuzevak Natuurkennis 2 3 2
 (OA) natuurkennis 2   2
(OO) keuzevak Land- en milieubeheer 3 2
 (OA) land- en milieubeheer   2
 (OA) land- en milieubeheer pract   2
 (OA) GIS pract   2
  (89)