ECTS fiches 2006-2007 K.H.Kempen

2eBa agro- en biotechnologie - landbouw

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Akkerbouwteelten 9 1+2
 (OA) Akkerbouwteelten - TLO   1+2
 (OA) Granen   1+2
 (OA) Nijverheidsgewassen   1+2
(OO) Bedrijfseconomie 4 1+2
 (OA) Boekhouding   1+2
 (OA) Financieel beleid   1+2
(OO) Bedrijfsstage landbouw 15 2
 (OA) Evaluatie   2
 (OA) Stage   2
(OO) Bedrijfsuitrusting akkerbouw 4 1
 (OA) Constructies   1
 (OA) Technieken akkerbouw   1
 (OA) Technieken akkerbouw - TLO   1
(OO) Bedrijfsuitrusting intensieve veehouderij 4 1
 (OA) Constructies   1
 (OA) Technieken intensieve veehouderij   1
 (OA) Technieken intensieve veehouderij - TLO   1
(OO) Bedrijfsuitrusting rundvee 4 1
 (OA) Constructies   1
 (OA) Technieken rundvee   1
 (OA) Technieken rundvee - TLO   1
(OO) Burgerlijk en handelsrecht 4 1
 (OA) Burgerlijk en handelsrecht   1
(OO) Keuze 1 - Management 4 1+2
 (OA) Bedrijfsbeleid   1+2
 (OA) Kostencalculatie   1+2
(OO) Keuze 2 - Milieubeheer 4 1+2
 (OA) Milieubeheer   1+2
(OO) Kleinvee 5 1+2
 (OA) Pluimveehouderij   1+2
 (OA) Pluimveehouderij - TLO   1+2
 (OA) Schapen-geiten/Konijnen   1+2
 (OA) Schapen-geiten/Konijnen - TLO   1+2
(OO) Kwaliteitszorg/projectmanagement 3 1
 (OA) Kwaliteitszorg/projectmanagement   1
(OO) Landbouwmachines Intensieve Veehouderij 3 1
 (OA) Landbouwmachines   1
(OO) Landbouwmachines Rundvee 4 1+2
 (OA) Landbouwmachines   1+2
 (OA) Landbouwmachines - TLO   1+2
(OO) Landbouwmachines akkerbouw 5 1+2
 (OA) Akkerbouwmachines   1+2
 (OA) Landbouwmachines   1+2
 (OA) Landbouwmachines - TLO   1+2
(OO) Melkveeteelt 4 1+2
 (OA) Melkveeteelt   1+2
 (OA) Melkveeteelt - TLO   1+2
(OO) Plantenbescherming 4 1+2
 (OA) Plantenbescherming   1+2
(OO) Proeftechniek 4 1+2
 (OA) Proeftechniek   1+2
(OO) Project informatica 4 1
 (OA) Project informatica   1
(OO) Rundveehouderij 6 1
 (OA) Rundveehouderij - TLO   1
 (OA) Voedergewassen   1
 (OA) Voeding   1
(OO) Varkenshouderij 6 1+2
 (OA) Varkenshouderij   1+2
 (OA) Varkenshouderij - TLO   1+2
  (100)