ECTS fiches 2006-2007 K.H.Kempen

2eBa bedrijfsmanagement - accountancy-fiscaliteit

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Engels: bedrijfseconomisch en juridisch 4 1+2
 (OA) Engels: bedrijfseconomisch en juridisch 1   1+2
 (OA) Engels: bedrijfseconomisch en juridisch 2   1+2
(OO) Frans: bedrijfseconomisch en juridisch 4 1+2
 (OA) Frans: bedrijfseconomisch en juridisch 1   1+2
 (OA) Frans: Bedrijfseconomisch en juridisch 2   1+2
(OO) Controleleer 3 1
 (OA) Controleleer   1
(OO) Directe belastingen - Personenbelasting 6 2
 (OA) Personenbelasting   2
(OO) Financiële analyse 4 2
 (OA) Financiële analyse   2
(OO) Management Accounting 6 1
 (OA) Management Accounting   1
(OO) Sociale wetgeving 3 1
 (OA) Sociale wetgeving   1
(OO) Talen 12 1+2
 (OA) Duits 1   1+2
 (OA) Spaans 1   1+2
 (OA) Duits 2   1+2
 (OA) Spaans 2   1+2
(OO) Vennootschapsboekhouden 7 1+2
 (OA) Vennootschapsboekhouden   1+2
 (OA) Wet op de jaarrekening   1+2
(OO) Financiële algebra en informaticatoepassingen 4 1
 (OA) Financiële algebra   1
 (OA) Informaticatoepassingen   1
(OO) Indirecte belastingen 3 2
 (OA) BTW   2
 (OA) Successierechten   2
(OO) Traject persoonlijke ontwikkeling 4 2
 (OA) Ethiek   2
 (OA) Sociale en communicatieve vaardigheden   2
 (OA) Studietraject en portfolio   2
(OO) Bank en verzekeringen 12 1+2
 (OA) Aansprakelijkheidsverzekering   1+2
 (OA) Zaakschadeverzekering   1+2
 (OA) Personenverzekering   1+2
 (OA) Arbeidsongevallenverzekering   1+2
(OO) Commercieel management 12 1+2
 (OA) Commerciële vaardigheden   1+2
 (OA) Marketingcommunicatie   1+2
 (OA) Marketingcommunicatie - practicum   1+2
(OO) Internationaal ondernemen Duits 12 1+2
 (OA) Duits 1   1+2
 (OA) Duits 2   1+2
 (OA) Europees recht   1+2
 (OA) Internationale topics en cases   1+2
(OO) Internationaal ondernemen Spaans 12 1+2
 (OA) Spaans 1   1+2
 (OA) Spaans 2   1+2
 (OA) Europees recht   1+2
 (OA) Internationale topics en cases   1+2
  (108)