ECTS fiches 2006-2007 K.H.Kempen

2eBa lager onderwijs - Brug (1ej )

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Wiskunde 7 1+2
 (OA) Wiskunde   1+2
  (7)