ECTS fiches 2006-2007 K.H.Kempen

4j2C landb.biot.-landbouw - Brug

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Agrarische bouwkunde en klimatisatie 5 1
 (OA) agr. bouwk. & klim. - pract   1
 (OA) agrarische bouwkunde en klimatisatie   1
(OO) Communicatie en marketing 3 1+2
 (OA) communicatie en marketing   1+2
 (OA) presentatietechnieken   1+2
 (OA) vergadertechnieken   1+2
(OO) Dierlijke productie 9 1+2
 (OA) ingenieurstechnieken melk   1+2
 (OA) ingenieurstechnieken melk pract   1+2
 (OA) zoötechnie (rundvee) pract   1+2
 (OA) zoötechnie (int. veehouderij)   1+2
 (OA) zoötechnie (int. veehouderij) pract   1+2
 (OA) zoötechnie (rundvee)   1+2
(OO) Fytotechnie 7 1+2
 (OA) fytotechnie (analyse)   1+2
 (OA) fytotechnie pract   1+2
 (OA) landbouwfytotechnie   1+2
(OO) Landbouwmechanisatie 3 2
 (OA) landbouwmechanisatie   2
(OO) Ontwerpen, excursies en seminaries 4 1+2
 (OA) ontwerpen agrarische bouwkunde   1+2
 (OA) ontwerpen intensieve veeteelt   1+2
 (OA) ontwerpen veehouderij   1+2
 (OA) seminaries/excursies landbouw   1+2
(OO) Stage en eindwerk 15 1+2
 (OA) stage en eindwerk   1+2
(OO) Natuurkennis 1 (progr 3de jaar) 3 1
 (OA) natuurkennis 1   1
 (OA) natuurkennis 1 pract   1
(OO) Biotechnologie (progr 3de jaar) 3 2
 (OA) biotechnologie   2
(OO) Toegepaste informatica (progr 3de jaar) 3 1
 (OA) databases pract   1
(OO) keuzevak Akkerbouw (capita selecta) 3 2
 (OA) akkerbouw (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Fabricagecontrole 3 2
 (OA) fabricagecontrole   2
(OO) keuzevak Groenteteelt II 3 2
 (OA) groenteteelt II   2
(OO) keuzevak Intensieve veeteelt (capita selecta) 3 2
 (OA) intensieve veeteelt (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Openbaar Groen 3 2
 (OA) openbaar Groen   2
(OO) keuzevak Veehouderij (capita selecta) 3 2
 (OA) veehouderij (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Verpakkingstechnologie 3 2
 (OA) verpakkingstechnologie   2
(OO) keuzevak Financieel bedrijfsbeleid 3 2
 (OA) financieel bedrijfsbeleid   2
(OO) keuzevak Voedselveiligheid 3 2
 (OA) voedselveiligheid   2
(OO) keuzevak Natuurkennis 2 3 2
 (OA) natuurkennis 2   2
(OO) keuzevak Land- en milieubeheer 3 2
 (OA) land- en milieubeheer   2
 (OA) land- en milieubeheer pract   2
 (OA) GIS pract   2
  (88)