ECTS fiches 2006-2007 K.H.Kempen

4j2C landb.biot.-tuinbouw - Brug

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Bloementeelt 4 1+2
 (OA) bloementeelt   1+2
 (OA) bloementeelt pract   1+2
(OO) Communicatie en marketing 3 1+2
 (OA) communicatie en marketing   1+2
 (OA) presentatietechnieken   1+2
 (OA) vergadertechnieken   1+2
(OO) Fruitteelt 4 1+2
 (OA) fruitteelt   1+2
 (OA) fruitteelt pract   1+2
(OO) Groenteteelt 4 1+2
 (OA) groenteteelt   1+2
 (OA) groenteteelt pract   1+2
(OO) Landschaps- en tuinarchitectuur 3 1+2
 (OA) landschaps- en tuinarchitectuur   1+2
 (OA) landschapsarchitectuur pract   1+2
(OO) Ontwerpen, excursies en seminaries 3 1+2
 (OA) ontwerpen groenteteelt   1+2
 (OA) ontwerpen sierteelt   1+2
 (OA) seminaries/excursies tuinbouw   1+2
(OO) Sierboomteelt 4 1+2
 (OA) sierboomteelt   1+2
 (OA) sierboomteelt pract   1+2
(OO) Stage en eindwerk 15 1+2
 (OA) stage en eindwerk   1+2
(OO) Tuinbouwtechnieken 3 1+2
 (OA) tuinbouwtechnieken   1+2
 (OA) tuinbouwtechnieken pract   1+2
(OO) Natuurkennis 1 (progr 3de jaar) 3 1
 (OA) natuurkennis 1   1
 (OA) natuurkennis 1 pract   1
(OO) Biotechnologie (progr 3de jaar) 3 2
 (OA) biotechnologie   2
(OO) Toegepaste informatica (progr 3de jaar) 3 1
 (OA) databases pract   1
(OO) Ecologie (progr 3de jaar) 3 2
 (OA) ecologie   2
(OO) keuzevak Akkerbouw (capita selecta) 3 2
 (OA) akkerbouw (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Fabricagecontrole 3 2
 (OA) fabricagecontrole   2
(OO) keuzevak Groenteteelt II 3 2
 (OA) groenteteelt II   2
(OO) keuzevak Intensieve veeteelt (capita selecta) 3 2
 (OA) intensieve veeteelt (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Openbaar Groen 3 2
 (OA) openbaar Groen   2
(OO) keuzevak Veehouderij (capita selecta) 3 2
 (OA) veehouderij (capita selecta)   2
(OO) keuzevak Verpakkingstechnologie 3 2
 (OA) verpakkingstechnologie   2
(OO) keuzevak Financieel bedrijfsbeleid 3 2
 (OA) financieel bedrijfsbeleid   2
(OO) keuzevak Voedselveiligheid 3 2
 (OA) voedselveiligheid   2
(OO) keuzevak Natuurkennis 2 3 2
 (OA) natuurkennis 2   2
(OO) keuzevak Land- en milieubeheer 3 2
 (OA) land- en milieubeheer   2
 (OA) land- en milieubeheer pract   2
 (OA) GIS pract   2
  (88)